Oferta edukacyjna - Przedszkole im. Jana Brzechwy w Pucku

Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
Przejdź do treści
Oferta przedszkola


W ramach pakietu podstawowego:


  pobyt dziecka w przedszkolu,
  wyżywienie,
  język angielski
 teatrzyki KRAK ART., TEATR FORMA
  opieka logopedy dla dzieci 6 letnich
  religia.
W ramach zajęć dodatkowych, których koszty ponoszą rodzice:


  rytmika,
  szkoła tańca,
  nauka pływania,
  karate,
  zabawy ruchowe z piłką ,, Przedszkoliada ‘’
  wycieczki ( częściowy udział w kosztach )


Zajęcia dodatkowe bezpłatne prowadzone przez naszych nauczycieli:
  bajkowe spotkania ze sztuką,
  zajęcia origami,
  nauki przyrodnicze w przedszkolu,
  ekologia,
  spotkania plastyczne.


Przedszkole realizuje programy:

  Program Edukacji Przedszkolnej ,, Nasze Przedszkole’’ – jest dostosowany do założeń Podstawy                    programowej wychowani przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego        (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r.,poz 356)
  Program edukacyjny „Klucz do uczenia się”
  Program „Zabawy Fundamentalne”,
  Program „Metoda Dobrego Startu”,
  Program „Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona”,
  „Adaptacja dziecka 3 letniego w przedszkolu”,
  „Program współpracy z rodzicami”,
  „Czyste powietrze wokół nas”
  Program nauczania języka angielskiego
  Program zajęć muzyczno-ruchowych.


„Klucz do uczenia się” – programem przyszłości dla dzieci.
Podstawowym programem, na którym opieramy się w pracy z dzieckiem jest program edukacyjny „Klucz do uczenia się” – to unikalny i jedyny program edukacyjny w Polsce, który powstał w oparciu o społeczno – kulturową teorię poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zwanego „Mocartem psychologii”. Program ten wspiera naukę dzieci poprzez „uwolnienie możliwości” w umysłach dzieci. Zapewnia dzieciom podstawowy zespół narzędzi do rozwijania umiejętności, umożliwia dostęp do wszystkich obszarów ludzkiej wiedzy. Wygotski wierzył, że prawdziwa edukacja polega na – „ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI DZIECI DO UCZENIA SIĘ”. Rozwój umiejętności prowadzi do rozkwitu dziecięcej osobowości. Dzieci zaczynają planować i organizować swoje własne działania, a co najważniejsze, wierzyć w siebie i swoje własne możliwości.
Więcej na stronie internetowej: www.kluczdouczeniasie.pl


Wizja przedszkola


  Zdobywanie przez dziecko umiejętności „uczenia się”.
  Przygotowanie dziecka do wyzwań naukowych z jakimi zmierzy się w życiu.
  Wzmacnianie rozwoju dziecka, ale nie przyspieszanie go.
  Uruchamianie wszystkich możliwości dziecka.
  Opanowanie przez dziecko „języka symboli”. Gdy dziecko opanuje „Język symboli” znacznie łatwiej radzi      sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami.
  Rozwijanie umiejętności, które dadzą dziecku możliwość wpływania na własne życie i proces zdobywania      wiedzy, a przecież uczymy się bez końca.
  Wspieranie rodziców i pomaganie im przekazania wiedzy dziecku.
  Zapewnienie doskonałej zabawy, wspólnej motywacji i zadowolenia z pracy nauczycieli.


Misja przedszkola


Poznawanie świata wg Lwa Wygotskiego =  zdobywanie umiejętności.


  Świat budowli i architektury – a przez to umiejętność konstruowania.
  Świat przedmiotów w przestrzeni – a przez to umiejętność postrzegania.
  Świat kresek – a przez to umiejętność rysowania, malowania i pisania.
  Świat przyrody – zwierząt i ludzi – a przez to umiejętność właściwych relacji i zachowań społecznych.
  Świat bajek, wierszy, opowiadań – a przez to umiejętność różnorodnego odbioru utworu literackiego.
  Świat mowy i wyobraźni – a przez to umiejętność kreatywnego myślenia.
  Świat materii i zjawisk – a przez to umiejętność eksperymentowania i obserwacji.
  Świat kolorów, faktur i różnorodnych materiałów plastycznych – a przez to umiejętność tworzenia              kompozycji i przedstawiania świata w sposób artystyczny.
  Świat liczb i znaków – a przez to umiejętność uczenia się matematyki.
  Świat klasyfikacji jakościowej – a przez to umiejętność porównywania i abstrahowania, różnicowania.
  Świat logiki – a przez to umiejętność uogólniania, wnioskowania, szukania relacji.


Program „Klucz do uczenia się” jest jedynym kompleksowym narzędziem, które pomaga dziecku rozwinąć te wszystkie umiejętności.


Sylwetka  dziecka  kończącego edukację  przedszkolną


SYLWETKA  DZIECKA  KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ  PRZEDSZKOLNĄ, to dziecko, które charakteryzuje:


  Otwartość i wiara w swoje możliwości.
  Cieszenie się z efektów swojej pracy i wiara, że odniesie sukces.
  Aktywność i chęć do działania.
  Pomysłowe, twórcze i odważne, samodzielne i spontaniczne.
  Podejmuje wyzwania bez lęku przed niepowodzeniem.
  Rozwija talent i motywację.
  Rozwija swoje umiejętności.
  Umie „uczyć się”.
  Pracuje i uczy się grupowo.
  Potrafi wczuwać się w różne role, łatwiej wchodzi w zabawę.
  Potrafi lepiej organizować sobie czas zabawy.
  Dziecko jest twórcą i aktorem.
  Przejawia radość i zaciekawienie w zabawie.
  Używa większej ilości symboli (kodowanie i dekodowanie).
  Osiąga sukces na miarę swoich możliwości.
Wróć do spisu treści