Oferta edukacyjna - Przedszkole im. Jana Brzechwy w Pucku

Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
Przejdź do treści

Oferta przedszkola

W ramach pakietu podstawowego:

   pobyt dziecka w przedszkolu,
   wyżywienie,
   zajęcia z logopedą,
   zajęcia z psychologiem,
   zajęcia z pedagogiem,
   teatrzyki, koncerty muzyczne – ART-RE, PRO – MUSICA,  MUSICA – VIVA,
   religia.

W ramach zajęć dodatkowych, których koszty ponoszą rodzice:

   rytmika,
   język angielski,
   szkoła tańca,
   nauka pływania,
   karate,
   wycieczki ( częściowy udział w kosztach )

Zajęcia dodatkowe bezpłatne prowadzone przez naszych nauczycieli:

   gimnastyka metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,
   bajkowe spotkania ze sztuką,
   zajęcia origami,
   nauki przyrodnicze w przedszkolu,
   ekologia,
   spotkania plastyczne.

Przedszkole realizuje programy:

   „Od przedszkolaka do pierwszaka”, autor Iwona Broda – który zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole w/g nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. – Dz.U. Nr 4 poz. 17 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego – Dz.U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730),
   Program edukacyjny „Klucz do uczenia się”,
   Program edukacyjny „Zanim zostaniesz pierwszakiem” – przeznaczony dla dzieci 6 – letnich,
   Program „Zabawy Fundamentalne”,
   Program „Metoda Dobrego Startu”,
   Program „Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona”,
   „Adaptacja dziecka 3 letniego w przedszkolu”,
   „Program współpracy z rodzicami”,
   „Kubusiowi przyjaciele natury”,
   „Czyste powietrze wokół nas”
   Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu B. Czekańska, I. Lipińska,
   Program zajęć muzyczno-ruchowych.

„Klucz do uczenia się” – programem przyszłości dla dzieci.
Podstawowym programem, na którym opieramy się w pracy z dzieckiem jest program edukacyjny „Klucz do uczenia się” – to unikalny i jedyny program edukacyjny w Polsce, który powstał w oparciu o społeczno – kulturową teorię poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zwanego „Mocartem psychologii”. Program ten wspiera naukę dzieci poprzez „uwolnienie możliwości” w umysłach dzieci. Zapewnia dzieciom podstawowy zespół narzędzi do rozwijania umiejętności, umożliwia dostęp do wszystkich obszarów ludzkiej wiedzy. Wygotski wierzył, że prawdziwa edukacja polega na – „ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI DZIECI DO UCZENIA SIĘ”. Rozwój umiejętności prowadzi do rozkwitu dziecięcej osobowości. Dzieci zaczynają planować i organizować swoje własne działania, a co najważniejsze, wierzyć w siebie i swoje własne możliwości.
Więcej na stronie internetowej:  www.kluczdouczeniasie.pl
Wizja przedszkola

   Zdobywanie przez dziecko umiejętności „uczenia się”.
   Przygotowanie dziecka do wyzwań naukowych z jakimi zmierzy się w życiu.
   Wzmacnianie rozwoju dziecka, ale nie przyspieszanie go.
   Uruchamianie wszystkich możliwości dziecka.
   Opanowanie przez dziecko „języka symboli”. Gdy dziecko opanuje „Język symboli” znacznie łatwiej radzi sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami.
   Rozwijanie umiejętności, które dadzą dziecku możliwość wpływania na własne życie i proces zdobywania wiedzy, a przecież uczymy się bez końca.
   Wspieranie rodziców i pomaganie im przekazania wiedzy dziecku.
   Zapewnienie doskonałej zabawy, wspólnej motywacji i zadowolenia z pracy nauczycieli.

Misja przedszkola

Poznawanie świata wg Lwa Wygotskiego  =  zdobywanie umiejętności.

   Świat budowli i architektury – a przez to umiejętność konstruowania.
   Świat przedmiotów w przestrzeni – a przez to umiejętność postrzegania.
   Świat kresek – a przez to umiejętność rysowania, malowania i pisania.
   Świat przyrody – zwierząt i ludzi – a przez to umiejętność właściwych relacji i zachowań społecznych.
   Świat bajek, wierszy, opowiadań – a przez to umiejętność różnorodnego odbioru utworu literackiego.
   Świat mowy i wyobraźni – a przez to umiejętność kreatywnego myślenia.
   Świat materii i zjawisk – a przez to umiejętność eksperymentowania i obserwacji.
   Świat kolorów, faktur i różnorodnych materiałów plastycznych – a przez to umiejętność tworzenia kompozycji i przedstawiania świata w sposób artystyczny.
   Świat liczb i znaków – a przez to umiejętność uczenia się matematyki.
   Świat klasyfikacji jakościowej – a przez to umiejętność porównywania i abstrahowania, różnicowania.
   Świat logiki – a przez to umiejętność uogólniania, wnioskowania, szukania relacji.

Program „Klucz do uczenia się” jest jedynym kompleksowym narzędziem, które pomaga dziecku rozwinąć te wszystkie umiejętności.

Sylwetka  dziecka  kończącego  edukację  przedszkolną

SYLWETKA  DZIECKA  KOŃCZĄCEGO  EDUKACJĘ  PRZEDSZKOLNĄ, to dziecko, które charakteryzuje:

   Otwartość i wiara w swoje możliwości.
   Cieszenie się z efektów swojej pracy i wiara, że odniesie sukces.
   Aktywność i chęć do działania.
   Pomysłowe, twórcze i odważne, samodzielne i spontaniczne.
   Podejmuje wyzwania bez lęku przed niepowodzeniem.
   Rozwija talent i motywację.
   Rozwija swoje umiejętności.
   Umie „uczyć się”.
   Pracuje i uczy się grupowo.
   Potrafi wczuwać się w różne role, łatwiej wchodzi w zabawę.
   Potrafi lepiej organizować sobie czas zabawy.
   Dziecko jest twórcą i aktorem.
   Przejawia radość i zaciekawienie w zabawie.
   Używa większej ilości symboli (kodowanie i dekodowanie).
   Osiąga sukces na miarę swoich możliwości.


Wróć do spisu treści