Zapisy - Przedszkole im. Jana Brzechwy w Pucku

Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
Przejdź do treści
ZAPISY dzieci do przedszkola odbywają się zgodnie ze Statutem placówki.

W § 25 punkt 6, 7, 8, 9 zostały zawarte najważniejsze informacje.

Wychowankowie przedszkola

§ 25

6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Pucka,
a w miarę posiadanych miejsc z poza miasta.

7. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny,
a w  przypadku naboru dzieci 2,5-3-letnich do końca czerwca.

8. W pierwszej kolejności przyjmowane są do przedszkola dzieci obojga rodziców pracujących,
zameldowanych na terenie miasta.

9. Decyzję o przyjęciu dziecka do  przedszkola podejmuje komisja kwalifikacyjna.

Wróć do spisu treści