Zapisy

ZAPISY dzieci do przedszkola odbywają się zgodnie ze Statutem placówki.

W § 25 punkt 6, 7, 8, 9 zostały zawarte najważniejsze informacje.

Wychowankowie przedszkola
§ 25

6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Pucka, a w miarę posiadanych miejsc z poza miasta.
7. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny, a w  przypadku naboru dzieci 2,5-3-letnich do końca czerwca.
8. W pierwszej kolejności przyjmowane są do przedszkola dzieci obojga rodziców pracujących zameldowanych na terenie miasta.
9. Decyzję o przyjęciu dziecka do  przedszkola podejmuje komisja kwalifikacyjna.

Kalendarzyk
Pogoda
Pogoda Puck z serwisu