slideheader6
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader10
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader11
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader9
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader8
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader0
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader3
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader5
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader2
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
ZAPISY dzieci do przedszkola odbywają się zgodnie ze Statutem placówki.
 
W § 25 punkt 6, 7, 8, 9 zostały zawarte najważniejsze informacje.
 
Wychowankowie przedszkola
 
§ 25
 
6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Pucka,
a w miarę posiadanych miejsc z poza miasta.
 
7. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny,
a w  przypadku naboru dzieci 2,5-3-letnich do końca czerwca.
 
8. W pierwszej kolejności przyjmowane są do przedszkola dzieci obojga rodziców pracujących,
zameldowanych na terenie miasta.
 
9. Decyzję o przyjęciu dziecka do  przedszkola podejmuje komisja kwalifikacyjna.